Kompetensområden

Verksamhetsutveckling i någon form har alltid varit min roll. Uppdrag inom många olika arenor har gett mig stor bredd. Nyfikenhet och intresse har tillfört djup i kunskaperna. Kommunikation och interaktion mellan människor är mina stora intressen och dessa komponenter genomsyrar även inriktningen på tidigare tjänster. En av mina styrkor är att jag har lätt för att sätta mig in i olika situationer och förutsättningar.
Jag vill använda mina erfarenheter till att förbättra organisationers effektivitet genom att skapa och förstärka förutsättningar för förändring och utveckling.

Förändringsarbete

Min främsta uppgift idag är att hjälpa organisationer i förändringsarbetet att bli bättre på intern effektivitet.
Både som verksamhetsutvecklare och projektingenjör har jag tidigare arbetat med förändringsarbete. Som verksamhetsutvecklare har jag gjort det i den direkta formen. Där utbildade jag grupper i användandet av modeller för förändringsarbete och sedan stöttat grupperna under processens gång. Jag coachade även ledare/chefer i deras arbete att leda gruppers verksamhetsutveckling.
Som projektingenjör fick jag lära mig hantera processoperatörernas reaktioner på den förändring som uppstod när deras arbetsmiljö förändrades radikalt. Mer än en gång lyckades jag att vända en negativ reaktion till något positivt och kreativt.

Kommunikation

Jag trivs mycket bra i rollen som utbildare/föreläsare och har god erfarenhet av stora åhörarskaror. Att arbeta som instruktör och verksamhetsutvecklare har gett mig en stor erfarenhet av praktisk kommunikation. I de rollerna är förmågan att kommunicera avgörande. Dessa tjänster har även gett mig en omfattande erfarenhet av att utforma presentationsmaterial – både innehåll och layout.Författandet av instruktioner och kurslitteratur har tränat den skriftliga förmågan, både på svenska och på engelska. En stor del av utvecklingen av kursmaterial genomfördes på engelska, för att sedan översättas till svenska.
Jag kan även framställa material för webb och tryckfärdiga original.

Ledarskap

Alla tidigare uppdrag har inneburit någon form av ledarskap. Som linjechef hade jag dessutom budget- och personalansvar. Projektledning och att utbilda andra har utvecklat mig som den direkta ledaren. Som verksamhetsutvecklare har jag vidareutvecklat min förmåga att leda och styra andra i att fatta beslut.
Arbetet som fartygsbefäl inom Sjöräddningssällskapet har visat att jag är kapabel att fatta korrekta beslut och behålla lugnet även under mycket pressade situationer.

Ekonomi

Min vidareutbildning inriktade jag mot ekonomi-/verksamhetsstyrning. Jag har efter det bland annat arbetat med kartläggning och utformning av finansiella processer. Som SOX-specialist (Sarbanes & Oxley act) har jag ansvarat för att kontrollen av den finansiella rapporteringen fungerar korrekt. En bieffekt av arbetet med SOX-kontroller är att jag har fått en djup förståelse för hur de finansiella processerna i en större organisation fungerar.
I min konsultroll har jag även arbetat som controller med rapportering och styrning av verksamheter.
Som linjechef hade jag även budgetansvar.

Pedagogik

Både i öppna schemalagda kurser och i företagsanpassade utbildningar tränas min pedagogiska framställning dagligen. I rollen som projektingenjör var utbildning av operatörer och programmerare en av uppgifterna. Som utbildningsingenjör var det den huvudsakliga uppgiften. Femton års erfarenhet av att utbilda personal och utveckla kursmaterial har resulterat i att jag har en bra känsla för pedagogisk framställning av komplicerade ämnen.