CV

Anställningar

Verksamhetsutvecklare

SIS Förlag AB / 2016 –

Seniorkonsult, kursutvecklare och utbildningsledare inom verksamhetsutveckling och användandet av standarder för ledningssystem och internrevision. Utbildar och hjälper organisationer att effektivisera den interna styrningen.
Främsta inriktningen är inom:

  • ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001 – Miljöledningssystem
  • ISO 37001 – Ledningssystem mot mutor
  • ISO 39001 – Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
  • ISO 30301 – Ledningssystem för verksamhetsinformation
  • ISO 50001 – Energiledningssystem
  • ISO 55001 – Ledningssystem för tillgångar
  • ISO 19011 – Vägledning för revision av ledningssystem
  • samt även ISO 26000 – Vägledning för socialt ansvarstagande

www.sis.se

Verksamhetsutvecklare

Nogap / 2010 – 2016

Seniorkonsult, verksamhetsutvecklare och revisionsledare inom administration, finansiell redovisning och intern kontroll. Specialist inom SOX och Lean Administration. Utbildade kunder och coachade deltagarna i  processer för verksamhetsutveckling.
www.nogap.se

Verksamhetsutvecklare

Adecco / 2007 – 2010

Ansvarig för internkontrollverksamheten (IC/SOX) inom en enhet hos en kund. Ledde arbetet med utformning, implementering och testning av kontroller och testprocedurer för internkontroll som säkerställer riktigheten i den finansiella rapporteringen.
Arbetade som författare och redaktör för framtagning och uppdatering av instruktioner och lathundar. Tog på eget initiativ ansvar för den övergripande samordningen av instruktioner gällande befogenheter, attest och godkännande.
Designade det grafiska gränssnittet för ett nytt ledningssystem som integrerar styrningen av miljöfrågor, arbetsmiljö och kvalitet inom enheten.
Coachade linjechefer i arbetet med att dokumentera avdelningarnas processer.
Samordnade verksamhetsutvecklingen (VU) på tjänstemannasidan.
Coachade chefer inom VU-arbetet vilket ledde till att de förbättrade sin förmåga att leda förändringsarbetet. Fungerade även som coach och instruktör gällande användningen av MS Office-paketet vilket ledde till att personalens effektivitet ökade.

SOX-specialist

Adecco / 2006 – 2007

Utformade, implementerade och testade kontroller och testprocedurer för internkontroll. Författare och redaktör för framtagning och uppdatering av instruktioner och lathundar.

Skolchef

ABB / 2002 – 2003

Ansvarig för utbildningsverksamhet. Personalansvar och eget budgetansvar för verksamheten på tre orter.

Säljare/Marknadsförare/Logistiker

ABB / 1999 – 2001

Säljare och marknadsförare av utbildningstjänster. Ansvarade för resursfördelning, schemaläggning och försäljning vid ett utbildningscenter.

Sambandstekniker

Räddningsverket / december 1996 – februari 1997

Projektanställd under tre månader med tjänstledighet från ordinarie tjänst.
Installerade och genomförde service på utrustning för radiokommunikation (VHF och HF) på uppdrag av UN-WFP i Rwanda och Uganda. Utbildade även lokal personal på dessa moment.

Utbildningsingenjör

ABB / 1995 – 1999

Ledde kurser och utvecklade utbildningspaket i avancerad applikations-programmering. Författare av kursmaterial och presentationsmaterial för en global marknad.

Projektingenjör

Bristol Babcock AB / 1985 – 1994

Drev projekt för automatisering inom pappers- och metallindustrin samt kommunalt VA. Designade grafiskt gränssnitt mellan system och operatörer.
Utvecklade och genomförde kurser inom programmering och handhavande.
Installerade system och driftsatte anläggningar för processtyrning.

 

Bisyssla

Fotograf

Frilans med F-skatt / 2008 – 2012

Fotografering och bildredigering. Ansvarig för samtliga bilder i en bok utgiven av Norstedts. Läs mer om boken via länken till Bokus .

Jag arbetar även med produktion för tryck (tryckfärdigt original) och webb i Dreamweaver, Indesign, Photoshop och Illustrator. Ett exempel är design av bokomslag som kan ses via länk till Bokus.

Fartygsbefäl

Sjöräddningssällskapet, SSRS / 1995 – 2000

Ansvarade för personal, utrustning samt framförandet av räddningsenheten J.Sigfrid Edström. Ledde utryckningar och räddningsaktioner.

 

Utbildning

Grafisk design och kommunikation

Berghs School of Communication / 2009

Grafisk design, typografi och formlära.

Ekonomie kandidat

Mälardalens Högskola / 2005

232,5p (155p i gamla skalan) verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, verksamhetsutveckling, ledarskap och organisation.

Fartygsbefäl klass VII

Sjöfartshögskolan, Kalmar / 2004

Inklusive Maskinist klass VI.

Gymnasieingenjör

Wenströmska gymnasiet / 1984

Fyraårigt tekniskt gymnasium, inriktning el/tele.