Sagt om mig…

Med energi, målmedvetenhet och ödmjukhet skapar Lars förtroende och hittar den bästa lösningen.

Lars brinner för processer, människor samt olika teknikområden. Han är nyfiken, kan snabbt sätta sig in i och lära sig nya saker och han genomför arbetet på ett lugnt och metodiskt sätt. Med lyhördhet och snabb slutledningsförmåga hanterar han nya situationer effektivt och bra. Hans strukturerade arbetssätt, positiva inställning och ödmjukhet gör att han snabbt skapar förtroende och det han gör blir färdigt på utsatt tid. Lars är professionell, mycket engagerad och han lämnar inget åt slumpen. Han är ambitiös, får alltid jobbet gjort och han vill vidareutveckla arbetet för att hitta smarta vägar. Lars är kunnig inom många områden, alltid förberedd och lär ut det han kan på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Han är modig, trygg i sig själv och har nöjda återkommande kunder. Lars är målmedveten, ett bra bollplank och med energi och tydlighet hittar han den bästa lösningen.

Sammanställningen baseras på svar från 13 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i december 2012. Detta har analyserats av Per Frykman och Karin Sandin – Per Frykman AB. 070-624 00 58